Aşı Takvimi

bebek

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
2012 ÇOCUKLUK DÖNEMİ AŞI TAKVİMİ 1,2
Doğumda 1. ayın sonu 2. ayın sonu 4. ayın sonu 6. aynı sonu 12. ay 18-24 ay İlköğretim
1. sınıf
İlköğretim
8. sınıf
Hep B I II III
BCG I
DaBT-IPA-Hib I II III Rapel
KKK I Rapel
OPA
Td
DaBT-IPA
KPA I II III Rapel
Hep B: Hepaiit B aşısı
BCG: Verem aşısı
DaBT-lPA-Hib: Difteri, aselüler Boğmaca, Tetanoz, İnaktif Polio, Hemofilus influenza tip B aşısı
KKK: Kızamık, Kızamıkçık, Kabakulak aşısı
OPA: Oral Polio aşısı
Td: Erişkin Tipi Difteri-Tetanoz aşısı
DaBT-IPA: Difteri, Aselüler Boğmaca, Tetanoz, İnaktive Polio
Rapel: Pekiştirme dozu
KPA: Konjuge Pnomokok aşısı
1 SAĞLIK BAKANLIĞI, Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü,
Genişletilmiş Bağışıklama Programı Genelgesi: 13.03.2009/7941
2 SAĞLIK BAKANLIĞI, Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü,
Çocukluk Dönemi Aşılama Takvimi Okul Aşılamaları konulu, 11.10.2010 tarihli B100TSH0110005 no’lu Genelgesi.
Beğen ve Paylaş:
Facebook
Facebook
Instagram

Yorum Yapın

Facebook
Facebook
Instagram